صادرات, قوانین تجارت, واردات, وبلاگ

اینکوترمز چیست و چه کاری انجام میدهد؟

اینکوترمز چیست و چه کاری انجام میدهد؟

بازرگانی بین المللی از فرآیند پیچیده ای برخوردار است و در مقایسه با بازرگانی داخلی ریسک و هزینه و مسئولیت بیشتری برای هر دو طرف معامله دارد.

اینکوترمز چیست و چه کاری انجام میدهد؟

مراحل یک مبادله بازرگانی بین المللی به شرح زیر است:
کالا از کشور مبدا به مرز و گمرک مبدا حمل می شود
حمل و نقل بین المملی انجام می شود و کالا به مرز و گمرک مقصد می رسد
کالا ترخیص می شود در حین ترخیص کالا بازرسی، بیمه انجام می شود و تا انبار خریدار در داخل کشور حمل می شود
اینکوترمز قواعد استاندارد بین المللی تدوین شده توسط اتاق بازرگانی بین المللی است که چگونگی تقسیم هزینه ها، تعهدات قرارداد و ریسک معامله بین خریدار و فروشنده را روشن می نماید و در واقع با راه حل های از پیش اندیشیده شده رابطه بین خریدار و فروشنده را استاندارد می کند.

بی اطلاعی طرفین معامله از روش های تجاری کشورها اغلب باعث اختلاف و اتلاف وقت و پول می گردید ، اینکوترمز تدوین شده تا اهداف زیر را برآورده سازد:

قواعد تفسیر روابط تجاری
مشخص کردن مسئولیت طرفین معامله
ایجاد رویه و ضوابط معین در مبادلات بین المللی
کاهش اختلاف بین طرفین معامله
تسهیل انجام مبادلات بین المللی
اینکوترمز به چه اموری مربوط نمی شود؟
اینکوترمز تفسیر قوانین تحویل کالا نیست
اینکوترمز تعهدات طرفین در اعتبارات اسنادی و حفاظت و نگهداری از کالا را بر عهده ندارد
اینکوترمز تفسیری برای وقایع پیش بینی نشده همانند معافیت ها در اجرای تعهدات ندارد
اینکوترمز به انتقال مالکیت نمی پردازد
اینکوترمز وارد امور قضایی و حل و فصل اختلافات نمی شود.
پس اینکوترمز صرفا تعهدات هر طرف را مشخص می کند و تبعات عدم انجام تعهدات را بیان نمی کند.

پیشنهاد گروه بازرگانی ابراهیمی حق العمل کار رسمی گمرک به شما این است که در قراردادتان راجع به تبعات انجام ندادن تعهدات بنویسید:

خسارت و غرامت LIQUIDATED DAMEGES

جریمه تحویل دیر هنگام LATE DELIVERY PENALTIES

پرداخت دیر هنگام LATE PAYMENT PENALTIES

اشاره به نسخه اینکوترمز در قرارداد
با توجه به تغییراتی که در اینکوترمز گهگاهی داده می شود طرفین قرارداد که مایلند اینکوترمز را در قرارداد خود منظور نمایند باید نسخه اینکوترمز 2010 را ذکر کنند. پس بازرگانان باید به وضوح در قراردادشان مشخص کنند که بر مبنای اینکوترمز 2010 قرارداد حاکم است.THE INCOTERM 2010 RULES

موضوعات اساسی مورد بحث در اینکوترمز
اینکوترمز در سه حوزه هزینه ها، تعهدات قراردادی، ریسک ها ابهام زدایی می کند که به تقسیم این موارد در سه منطقه جغرافیایی پرداخته می شود

اینکوترمز در سه قلمرو جغرافیایی در قرارداد
کالا از سه منطقه ( کشور فروشنده، منطقه حمل و نقل بین المللی، منطقه کشور خریدار) عبور می کند تا به دست خریدار برسد. اینکوترمز به بررسی ریسک ها و هزینه های موجود در این سه منطقه می پردازد.

اینکوترمز در قلمرو کشور فروشنده
در کشور فروشنده کالا باید تولید و بسته بندی و آماده حمل بشود و در گمرک مرزی تخلیه و بازرسی شود و عملیات ترخیص گمرکی کالا و پرداخت هزینه ها صورت گیرد سپس روی وسیله حمل و نقل بین المللی بارگیری شود.

اینکوترمز در فاصله بین دو مرز
شرکت حمل و نقل الزاما باید از راه های مجاز که گمرک در آنجا حضور دارد وارد شود و محموله را تخلیه کند تا امور گمرکی روی آن انجام بشود.

اینکوترمز در قلمرو کشور خریدار:
بعد از تخلیه کالا در گمرک ، کالا در انبار ها طبق قانون امور گمرکی برای یک مهلت معین نگهداری می شود تا صاحب کالا برای ترخیص کالا به گمرک بیاید و عدم حضور او باعث می شود کالا متروکه اطلاق گردد. ترخیص کار با اسناد جهت ترخیص کالا و پرداخت هزینه های حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده، انبارداری، اخذ مجوز اقدام می کند و تشریفات ترخیص کالا را انجام می دهد.بعد از انجام تشریفات گمرکی ترخیص و اخذ پروانه سبز گمرکی کالا به انبار خریدار حمل می شود.

اینکوترمز و هزینه ها
اینکوترمز چگونگی تقسیم هزینه ها از تولید تا رسیدن کالا به انبار خریدار را تعریف می کند.از آنجا که در یک معامله بازرگانی بین المللی مراحل مختلفی طی می شود از مراحل ترخیص گمرکی در کشور فروشنده تا پرداخت حقوق ورودی در گمرک ترخیص خریدار ، هزینه هایی را حادث می شود که در زیر لیست آن ها را آورده ایم:

هزینه هایی که در اینکوترمز به عهده فروشنده است:
قیمت تمام شده در کارخانه :

پرداخت هزینه تهیه و تولید کالا در زنجیره تامین شرکت ها به عهده فروشنده است.

هزینه بسته بندی:

در مورد بسته بندی خریدار باید دستورالعمل لازم را بدهد و هزینه آن با فروشنده است.

هزینه تهیه اسناد:

برای صادر شدن هر سند باید پیش یکی از مراجع صلاحیتدار رفت و مبالغی را پرداخت کرد علاوه بر آن هزینه ایاب و ذهاب و نیروی پشتیبانی دهنده و … که این هزینه تهیه اسناد به عهده فروشنده است.

گروه بازرگانی ابراهیمی اعلام می دارد که در ترم خرید EXW تهیه اسناد بر عهده فروشنده نیست. در ترم DDP تهیه و تنظیم اسناد ترخیص به عهده خریدار نیست.

فروشنده طبق قراردادی که می بندید خریدار را در اخذ گواهی بهداشت و گواهی مبدا کمک می کند.

هزینه تائید اسناد:

خریدار می تواند از فروشنده بخواهد که اسناد ارائه شده توسط اتاق بازرگانی کشور مبدا تائید بشود که هزینه آن با فروشنده است.

هزینه جا به جایی و بارگیری در محل فروشنده:

منظور هزینه جابجایی کالا در انبار فروشنده در زمان بارگیری است . این هزینه به عهده فروشنده است.

در ترم EXW این هزینه به عهده فروشنده نیست.

حق بیمه:

بیمه در معاملات بین المللی، بیمه حمل و نقل می باشد که فروشنده در ترم های CIF, CIP هزینه بیمه پرداخت می کند.

هزینه بازرسی:

شرکت بازرسی را خریدار تعیین می کند و هزینه بازرسی به عهده خریدار است، مگر اینکه طبق توافق فروشنده بپردازد.

در ترم EXW هزینه بازرسی با خریدار است حتی اگر بازرسی اجباری باشد. در ترم DDP حتی اگر بازرسی اجباری باشد این هزینه با فروشنده است.

هزینه حمل داخلی در کشور فروشنده:

بعد از تهیه و بسته بندی کالا ، باید تا گمرک مبدا حمل گردد که معمولا با قطار یا کامیون است و هزینه زا است که این هزینه به عهده فروشنده است.

در ترم EXW,FCA اگر محل تحویل کالا محل فروشنده باشد، این هزینه با خریدار است.

هزینه بارگیری:

طی حمل دست کم سه مرتبه هزینه بارگیری باید پرداخت بشود : هزینه بارگیری در محل فروشنده ، هزینه بارگیری گمرک کشور مبدا ( عمده هزینه بارگیری) ، هزینه بارگیری در گمرک کشور مقصد. اگر حمل به صورت TRANSSHIPMENT باشد تعداد دفعات هزینه بارگیری افزایش می یابد.

حقوق ورودی و صدوری:

حقوق ورودی یا مبالغ تعرفه ای در زمان ورود قطعی کالا توسط گمرک اخذ می شود . در زمان صدور یا ورود مبالغی به گمرک پرداخته می شود .حقوق ورودی در صدور کالا توسط فروشنده و در ورود کالا توسط خریدار پرداخت می گردد.

مالیات:

در اغلب کشورها به صادرات و واردات مالیات تعلق می گیرد علاوه بر عوارض، حقوق و هزینه های گمرکی .

 

گروه بازرگانی ایرانیان دبی

به اطلاع تجار می رساند که در کشور ما صادرات از پرداخت مالیات معاف است. ولی در واردات در انتهای سال از صاحب کارت بازرگانی مالیات اخذ می گردد.

کسی که حقوق ورودی پرداخت می کند هزینه مالیات را نیز پرداخت می کند.

کرایه حمل:

هزینه حمل و نقل یکی از هزینه های مهم بازرگانی بین الممل می باشد که طبق ترم های تجاری بر عهده خریدار یا فروشنده است.

هزینه انبارداری و نگهداری در گمرک:

باید ترخیص کار کالا را سریعا ترخیص کند در غیر اینصورت هزینه بیشتر باید بپردازد. هزینه انبارداری با توجه به حجم، وزن، مسیر حمل متفاوت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *