HISTORY LOGISTICS IRANIAN DUBAI

تاریخچه ایرانیان دبی

2006

نقد کردن در آمد ارزی – پرداخت با پیپال و مستر کارت – خرید های اینترنتی

2007

خدمات VIP

افزودن سرویس VIP به لیست خدمات شرکت جهت استفاده از مستر کارت و حساب های پیپال کاربران

2020

خدمات VIP

حمل هوائی 1 روزه از دبی به تهران